ProKalkulia

Neurotest ProKalkulia jest programem komputerowym do diagnozy zdolności matematycznych u dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Może również pełnić rolę przesiewowego testu ryzyka dyskalkulii.

Czym jest ProKalkulia?

Dla kogo?

Nasz test kierowany jest do wszystkich psychologów, pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi, które przejawiają trudności w nabywaniu kompetencji matematycznych.

Korzyści

Dzięki Neurotestowi ProKalkulia możliwe jest gromadzenie danych behawioralnych m.in.: czasu reakcji czy poprawności i precyzji przestrzennej udzielanych odpowiedzi. Informacje te są
odzwierciedleniem neuronalnych podstaw zdolności matematycznych.

Jak to działa

Program pozwala nie tylko na przetwarzanie danych, ale i na automatyczną analizę zebranych wyników. Obsługa programu jest intuicyjna i prosta – wszystkie wyniki wizualizowane są w postaci przejrzystych wykresów dostępnych bezpośrednio po badaniu, do których w każdej chwili można wrócić. Narzędzie posiada automatyczny generator wyników stanowiących podstawę wydawanej opinii.

Badania naukowe

„Umiejętności matematyczne i ich przejawy, obserwowane lub mierzone u poszczególnych osób, nie są wyłącznie rezultatem procesu edukacji, treningu czy codziennych doświadczeń z materiałem liczbowym. Opierając się na wynikach badań można nawet stwierdzić, że wpływ czynników środowiskowych i procesu uczenia się jest konieczny, lecz niewystarczający w nabywaniu kompetencji matematycznych. Umiejętności tych nie można się wyłącznie wyuczyć, ponieważ nie jest możliwy ich prawidłowy rozwój bez właściwie ukształtowanej biologicznej bazy stanowiącej podwaliny procesów składających się na operowanie umysłowymi reprezentacjami liczb. Obecnie nikt nie zaprzecza znaczeniu takich czynników, jak właściwa edukacja, trening, warunki rozwoju czy status socjoekonomiczny. Jednakże czynniki biologiczne i wrodzony potencjał są punktem wyjścia do kształtowania się kompetencji matematycznych, swoistą bazą, na którą nakłada się oddziaływanie środowiska.” 


 Podręcznik ProKalkulia 6-9 , Dr Małgorzata Gut, Dr hab Jacek Matulewski, Łukasz Goraczewski

Zostańmy w kontakcie

Coś Cię zaciekawiło?

Newsletter

Zostań z nami na dłużej! Nie wysyłamy spamu, lecz piszemy o grach, mózgu, technologii i wszystkim co sprawia nam frajdę w pracy. Zainteresowany?